درباره داناب

✅تعریف داناب؛

داناب واژه‌ای است که از حروف ابتدایی عبارت طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب تشکیل شده است که مختص دانش‌آموزان دوره اول مقطع متوسطه است.

داناب طرحی ملی است با هدف آموزش و ارتقای آگاهی عمومی دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمینه مسائل و چالش های آب کشور که با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش در سطح ملی و با تکیه بر مبانی علمی و به طور یکسان و هماهنگ در تمامی نقاط کشور اجرا می شود.

این طرح نیل به اهداف خود را از طریق آموزش هایی که جامعه پذیری مجدد آینده سازان کشور را با روش هایی که از یک طرف مهیج و مورد پذیرش نوجوانان هستند و از سوی دیگر مبتنی بر علم مداری می باشد، قرار داده است.

 

✅تاریخچه داناب

این طرح پس از اجرای موفق در یکی از استان‏های کشور، در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شد. سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوساله این طرح، حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح برای سال تحصیلی جاری ملی اعلام شده و به عنوان وظیفه مجمعی استان‏ها توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعیین شده است.

 

 

✅اهداف طرح

هدف از اجرای طرح، تربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش های بخش آب از طریق افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان در وهله اول و اعضای خانواده و معلمان آنان در مرحله بعد و همچنین ایجاد تغییرات مثبت در نگرش و رفتار آنان نسبت به موضع آب است.

۱- افزایش دانش و ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و آن گاه معلمان، والدین و سایر وابسنگان آنان

۲-  ایجاد اثرات و تغییرات مثبت در نگرش و رفتار دانش‌آموزان

۳- تربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش‌های بخش آب در همه‌ی ابعاد ممکن

بر اساس شیوه مرسوم طی دو دهه گذشته، امسال نیز سال تحصیلی با پرسش مهر ریاست محترم جمهور آغاز گردید. طرح مسئله کمبود آب به عنوان یک بحران ملی  و فراخواندن دانش آموزان این مرز و بوم جهت همفکری و اندیشیدن برای حفظ منابع آب کشور، فرصتی مهیا و بی تکرار جهت تعامل بیش از پیش وزارتخانه های نیرو و آموزش و پرورش فراهم آورده است تا ضمن پاسخ گویی به این پرسش، زمینه ساز حرکتی ملی و اقدامی همگانی در راستای حفاظت، صیانت و بهره برداری بهینه از منابع آب محدود کشور باشد. ایجاد ارتباط بین پرسش مهر و طرح ملی داناب به عنوان یکی از برنامه های فرهنگی اولویت دار مورد نظر شرکت آب منطقه ای فارس قرار گرفته است.

 

✅ارکان طرح ؛

۱. شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

۲. مجمع عمومی شرکت‌های آب منطقه‌ای

۳. شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها

۴. ادارات کل‌ آموزش و پرورش

۵. مشاور استانی

۶. معلمان آموزش و پرورش

۷. دانش‌آموزان دوره اول مقطع دبیرستان

۸ . دانش‌آموزان ناجی آب

 

✅مخاطبان طرح؛

با توجه به تغییر در ساختار نظام آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مخاطبین اصلی طرح داناب دانش آموزان مقطع اول متوسطه هستند؛ اما باید گفت که در سطح دوم مخاطبان طرح معلمان، والدین و وابستگان دانش‌آموزان قرار دارند.

 

✅ چارچوب و فرایند اجرای طرح داناب؛

طرح داناب با نظام‌های هفت‌گانه‌ آموزشی، مشارکتی، ارتباطی، رسانه‌ای، انگیزشی و تشویقی، ارزیابی و ارزشیابی، مستند‌سازی و گزارشات در مدارس اجرا می‌شود. بر اساس همین مراحل هفت‌گانه است که روند اجرایی طرح داناب تعریف می‌شود. همان گونه که در بخش اهداف اشاره شد، هدف از اجرای طرح داناب آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش و ارزش های گروه های مخاطب نسبت به مقوله آب است. در واقع این روش سه گانه مدلی است که مؤلفه‌های شناختی، انگیزشی و نهایتاً رفتاری را پوشش می‌دهد. نتیجه مورد نظر نیز افزایش آگاهی، حس مسئولیت دانش‌آموزان در پایان دریافت آموزش‌هاست. اقلام و محتوای آموزشی و محتوای مسابقات نیز باید بر این هدف متمرکز شوند.

ویژگی‏های اصلی طرح داناب:

✅راهبری کلان و ملی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری مشاور ملی؛ ضمن لحاظ کردن مسائل مدیریت بومی برای استان‏ها
✅مبتنی بودن بر مطالعات علمی و تعریف اصولی ( پشتوانه ۳ سال اجرای پایلوت و متکی بر مطالعات مشاور ملی)
✅تمرکز بر آموز ش پایه‌‏ای و عمقی و پرهیز از اقدامات صرفاً نمایشی.
✅نظام ‏مند بودن طرح (متشکل از ۶ نظام اصلی است)
✅افق دراز مدت برای اجرای مستمر طرح همراه با اعمال اصطلاحات سالانه بر اساس باخوردهای اجرا.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :